[Du er her: Forsiden ]

Telefonkatalogen

Biblioteket har landets største samling av norske telefonkataloger. Hos oss kan du finne hvem som var de første telefonabonnentene i Norge.

 Det sto i Morgenbladet 20/11 1880. Den første telefonkatalogen med yrkesliste kom i 1882. Rundt 1900 var det ca 200 private telefonselskaper i Norge, og mange av dem fikk etter hvert egne telefonkataloger. I 1897 kom den første ”Rigstelefonkatalogen.” Den innholdt nummeropplysninger både for telefoner som var drevet av Staten ved Telegrafvæsenet, og for de private selskapene. I 1913 ble Rikstelefonkatalogen delt i tre bind; Del I Kristiania, del II Utenfor Kristiania og del III De Nordlige Amter.

I 1920 kom yrkeslista inn i Rikstelefonkatalogen, men ble utelatt igjen fra 1925. Fra 1951 kom yrkeslista med i telefonkatalogene fra hele landet. I 1970 byttet katalogen navn fra ”Rikstelefonkatalogen” til ”Telefonkatalogen”. Gjennom årene har den flere ganger skiftet både design og størrelse, men i nesten hele sin levetid har telefonkatalogen vært Norges største trykksak.

Norsk Telemuseum får hvert år over 200 henvendelser fra folk som vil finne opplysninger fra gamle kataloger. Dette kan være alt fra oppsporing av gamle venner, grunnlag for lokalhistorieskriving, søk i forbindelse med kriminalsaker eller datering av gjenstander ut fra telefonnummer som er skrevet på.

Det er mye historie å lese ut av telefonkatalogen!